Skip to main content

Search

Items tagged with: democracia


ha impulsat:
Algunes persones ens demanaven com reclamar l'indult per #PabloHasel i per @valtonyc . És senzill. En aquest video he mirat d'explicar com fer-ho. Inundem de peticions ciutadanes a l'estat. Defensem la #llibertatdexpressió i la #democracia

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/peticion-indulto
https://nitter.mastodont.cat/vidalmatas14/status/1364255879969845256#m

2021-02-23 16:48:43
La Era de La Democracia


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.