Skip to main content


Pot la civilització sobreviure?

L'allunyament del món de la seva dependència actual dels combustibles fòssils serà el projecte tècnic més gran, car i complex mai intentat pels humans. Si falla, podria significar la fi de la civilització industrial.

Una transició lluny dels combustibles fòssils no és opcional; d'alguna forma o altra, és inevitable.
#climatechange #climatecris #climateemergency #ecology #environment

https://www.resilience.org/stories/2022-12-19/can-civilization-survive/

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando por este sitio web, usted acepta el uso de las cookies.