Skip to main content


Cap els 3,4°C

En l'actualitat, la humanitat es troba en un camí d'entre 2,2 °C i 3,4 °C d'escalfament, amb 2,4 °C el valor més probable si els països compleixen les reduccions d'emissions que es van comprometre a fer el 2030

Però és probable que els augments de temperatura estiguin a l'extrem superior de la gamma si no es mantenen les promeses i continua el business as usual.
#climatechange #climatecrisis
#climateemergency #ecology #environment

https://www.nature.com/articles/d41586-023-00039-8

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando por este sitio web, usted acepta el uso de las cookies.